Chang Naizhou a bojový styl rodiny Chang (Changjia Taiji nebo Chang Shi Wuji)

Chang Naizhou (1724 - 1783), známý též jako Luochen nebo Chang San se narodil v Shishui (dnešní Xingyang),

v provincii Henan, v rodině důstojníka Mingské armády. Chang se nejprve věnoval studiju literatury - klasických textů, tak jak bylo v rámci vzdělávacího systému té doby zvykem. Teprve v pozdějším věku se začal věnovat bojovému umění. Za vlády císaře Qianlonga složil císařské armádní zkoušky na stupeň Junjieshi (hrdina) jako třetí.

V té době studoval u mistra Yu Ranga techniky boje kopím a holýma rukama. Šlo o rodinný styl klanu Yu.

Později studoval také boj tyčí u Liang Dao . Styl Arhata (Luohan Quan) a vnitřní techniky u Yan Shengdaa.

Když dokončil tato studia cestoval a navštěvoval mnoho slavných mistrů a škol. Nejvíc ho ovlivnila návštěva Chenjiagou (rodná vesnice Chen Taiji) a oblasti Hua - odkud pochází styl Meihua Quan (Box švestkového květu).

V pokročilejším věku se ještě naučil 40 metod Zi Quanu a 32 forem opičí tyče.

Všechny tyto metody a zkušenosti, spolu s teoriemi, které znal z klasických textů (především I Ting a Tao te Ting),

využil pro vytvoření nového stylu pro rodinný klan Changů (Chang shi wuji).

Centrální teorií stylu je nauka o využívání a proudění "centrálního Čchi". Základním rámcem je forma "24 znaků", známá také jako "3 bitvy". Tyto metody rozvinul Chang v pokročilé sestavě "24 velkých bitev", která využívá teorie proměn, stejně jako poznatků tradiční medicíny a klasických bojových pouček.

Tyto metody popsal v knize, která měla dvě části. První - popisující pěstování Čchi a druhá popisující bojové metody. Tuto knihu znovu vydal Xu Zhen v roce 1936.

Jako důkaz toho, že mistr Chang nebyl pouze teoretikem, se vypráví následující příhoda.

- Changova manželka pocházela z bohatého klanu Qinů. Jednou, když byl Chang navštívit manželčiny příbuzné, chtěli vyzkoušet jeho dovednosti a překvapivě na něho hodily veliký kámen (asi 60 cm v průměru). Chang jako by nic mávl rukou a kámen roztříštil na spoustu kousků. Příbuzní jen v údivu stáli a nikdy víc se už nikdo nepokusil vyzkoušet jeho sílu. Navíc ješte, když Chang vstoupil do jejich domu, použil speciální metodu "kameného kroku" a rozdrtil několik podlahových dlaždic.

Také byl učitelem bojovníka Chai Ruguie, který se stal slavný po tom, co ubránil město Shi Shui před útokem jednotek sekty Bílého lotosu.

Changovi teorie se díky jeho knize, která se stala velmi vyhledávaným manuskriptem, staly součástí mnoha slavných stylů. Prokazatelně je přejaly některé později slavné henanské školy - Meihua Quan a Xingyi Liuhe


VÝUKOVÉ MATERIÁLY o CHANG TAIJI