FU STYL TAIJI


Tento styl vytvořil slavný mistr Fu Zhen Song ve 20. letech 20. století.

Fu studoval nejprve Pakua, patřil ke 3. generaci Pakua mistrů. Následně studoval v Chenjiagou (vesnici rodiny Chen) Chen Taiji pod vedením Chen Yanxina. Už jako zkušený a uznávaný mistr se stal přítelem Sun Lu Tanga a Yang Cheng Fua, se kterými si vyměňoval znalosti o vnitřních stylech a zbraních. Tyto vzájemné debaty a výměny zkušeností mu umožnili dosáhnout nejvyšší úrovně bojových dovedností. Své zkušenosti "vtělil" do nového systému Taiji.

Jako základní rámec pohybů použil Yang Taiji, ale přidal do něj principiální pohyby z Chenu, Sun

stylu a Pakua. Při vytváření nového stylu měl na zřeteli rozdílné možnosti různých lidských konstitucí, takže je cvičení Fu Taiji velmi příjemné a vytváří pohodu a klid více než "standartní" styly

Taiji. Hlavními sestavami stylu jsou Fu Taiji, Bleskové dlaně Taiji a Bleskové pěsti Taiji.

Fu Zhen Song se stal jedním z 5 kantonských tygrů a v roce 1928 také hlavním trenérem legendární

Centrální Kuošu akademie. Rodina Fu stále vyučuje tento raritní styl.


Fu Zhen Song