HE TAIJI


Tento styl je úzce svázán se stylem Zhao Bao Taiji a někdy je považován za součást

Zhaobao stylu. Vytvořil ho mistr He Zhao Yuan (1810 - 1890), student Chen Qing Pinga

(viz. Chen Taiji nebo Zhaobao Taiji). He se poté, co dosáhl vynikající úrovně ovládnutí Taiji,

přestěhoval do Pekingu, kde začal pracovat jako bodyguard vysoce postaveného státního úředníka.

Li Tang Jie. Během svého pobytu v Pekingu se dostal do kontaktu s mnoha mistry a

styly. Peking byl v té době (konec 19. stol) kotlem těch nejlepších mistrů z celé Číny.

He se snažil pochytit různé aspekty a principy, které mu přišli přínosné.

Těmito poznatky obohatil své Taiji a brzy dosáhl pověsti jednoho z nejlepších bojovníků

v Pekingu. To byl také moment, kdy oficiálně vznikl nový styl He Taiji.

Když se He Zhao Yuan vrátil do rodné vesnice Zhaobao, vyzval ho jeho učitel Chen Qing Ping,

aby mu předvedl co se v hlavním městě naučil. Po tom co mu He předvedl své nové umění,

komentoval to Chen slovy: "Jsem překvapen jaký jsi za těch pár let udělal pokrok.

nyní je tvé umění lepší než mé".

Dokonce i Chen Qing Pingův učitel Zhang Yian, když se vrátil ze Šantungu, se vyjádřil

velice pochvalně o Heově stylu - "Jsem už hodně starý, ale ještě jsem neviděl

pěstní formu, která by byla tak dobrá. Tvé umění dosáhlo nejvyššího možného vrcholu,

Nádherný květ na Taiji zahradě našeho rodného města".

He Zhao Yuan předal své znalosti svým synům He Jing Zhi a He Ren Zhi a svému vnukovi

He Qing Xi. Ten měl mnoho studentů, z nichž nejlepší byli:

He Xue Xing, Cheng Wu Qing, Cheng Buo Ying, Hao Yu Qiao a Guo Yun.Základní rámec He stylu je sestava 72 forem. Každá forma obsahuje velké i malé ,

plynulé a cirkulární pohyby. Čchi je vedena z Tantienu ve spirálách.

Vnitřní kruhy navazují na vnější a stávají se jednotné. Díky této charakteristice,

je He Taiji také známé jako Taiji kroužících pěstí.

Pohyby jsou lehké, agilní a výrazně kruhové.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY O HE TAIJI