HUN YUAN TAIJI (Duchovní Taiji)


Celým jménem Chen styl Xin Yi Hun Yuan Taiji, vytvořil velmistr Feng Zhi Qiang, jeden z nejlepších žáků legendárního Chen Fake (který přinesl v první polovině 20. století Chen Taiji do Pekingu) a Hu Yaozhena (slavného bojovníka a mistra Xinyi Quan). Jde o komplexní systém bojového umění, které vychází z taoistické filozofie , tradičního lékařství a ideálu humanistického sebevzdělávání.

Hun Yuan Taiji se skládá ze tří úrovní.

Ze samotného Taiji, což je bojové umění založené na principech Yin a Yang. Z učení o síle Hun Yuan, což je prvotní, neviditelná, všeprostupující síla, která udržuje v chodu vesmír a život. A v technikách pěstujících Xin Yi - neboli "vyjádření myšlenek srdcem", což je metoda, která dává přednost vůli před silou.

V Hun Yuan Taiji obsahuje každý pohyb Yin a Yang aspekt, pohyb a klid. Měkké a klidné pohyby jsou zde primární a patří k trigramu Kun (Země).Tvrdé a rychlé pohyby jsou sekundární a patří trigramu Qian (Nebe). Hlavní a první metodou je cvičení postoje Wuti (Postoj prázdnoty), kterým začínají sestavy. Pak teprve přichází Taiji,

nejdřív prázdnota, pak plnost, nejprve Yin , pak Yang, nejdřív měkký pohyb, pak tvrdý. Když je otevření dostatečně velké, není nic co by mohlo existovat mimo něj. Když je zavření dostatečně malé, není nic co by se do něj vešlo.

Mistr Feng Zhi Qiang také zdůrazňuje:

"Esence Hun Yuan Taiji je Xiu Xin (napravování srdce) a Wu De (bojová dokonalost). Není li v procesu cvičení obsažena snaha o dokonalost, nemůžete nikdy dosáhnout pravého kungfu"VÝUKOVÉ MATERIÁLY O HUNYUAN TAIJI